Yhteenveto tammi-syyskuusta 2015 (vertailukausi 1.1.–30.9.2014)

  • Liikevaihto oli 276,3 (266,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 9,7 miljoonaa euroa johtuen vuokraustoiminnan tuottojen kasvusta.
  • Tulos ennen veroja oli 167,3 (96,4) miljoonaa euroa. Tulos kasvoi 70,9 miljoonaa euroa. Tulosta paransivat erityisesti sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos, nettovuokratuoton kasvu sekä alentuneet rahoituskulut.
  • Nettovuokratuotto oli 170,5 (163,1) miljoonaa euroa, joka on 61,7 (61,2) prosenttia liikevaihdosta.
  • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli 97,5 (98,1) prosenttia.
  • Vaihtuvuus pysyi vertailukauden tasolla ja oli 20,4 (19,8) prosenttia.
  • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 199 (964) vuokra-asuntoa.
  • Konsernin omistuksessa oli 40 899 (40 668) vuokra-asuntoa 30.9.2015.
  • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3,9 (3,6) miljardia euroa. Vuoden 2014 lopussa käypä arvo oli 3,7 miljardia euroa. Käyvän arvon muutos oli 199,2 (107,1) miljoonaa euroa, johon sisältyy 52,5 (-6,9) miljoonan euron nettovoitto käypään arvoon arvostamisesta.
  • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 159,2 (132,4) miljoonaa euroa.


Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.