Yhteenveto heinä-syyskuusta 2015 (vertailukausi 1.7.–30.9.2014)

  • Liikevaihto oli 91,1 (89,4) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti vuokraustoiminnan tuottojen kasvu.
  • Tulos ennen veroja oli 42,9 (31,0) miljoonaa euroa. Tulos kasvoi 11,9 miljoonaa euroa. Tulosta paransivat erityisesti sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos, nettovuokratuoton kasvu sekä alentuneet rahoituskulut. Tulokseen sisältyy 5,3 (-4,1) miljoonan euron nettovoitot käypään arvoon arvostamisesta.
  • Nettovuokratuotto oli 57,3 (55,9) miljoonaa euroa, joka on 61,5 (62,6) prosenttia liikevaihdosta.
  • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli 97,8 (98,0) prosenttia.
  • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 44,2 (30,7) miljoonaa euroa.