Keskeiset tunnusluvut

VVO-konserni

7-9/2015

7-9/2014

1-9/2015

1-9/2014

1-12/2014

Liikevaihto, M€

93,1

89,4

276,3

266,6

356,5

Nettovuokratuotto, M€

57,3

55,9

170,5

163,1

210,0

% liikevaihdosta

61,5

62,6

61,7

61,2

58,9

Tulos ennen veroja, M€

42,9

31,0

167,3

96,4

146,5

Osakekohtainen tulos, €

4,86

3,39

18,09

9,93

14,95

Osakekohtainen oma pääoma, €

  

228,57

208,64

213,30

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

  

10,9

6,4

7,2

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

  

7,7

5,3

5,9

Omavaraisuusaste, %

  

41,2

39,9

40,0

Taloudellinen vuokrausaste, %

97,8

98,0

97,5

98,1

98,1

Bruttoinvestoinnit, M€

44,2

30,7

159,2

132,4

200,5

Sijoituskiinteistöt, M€

  

3 907,9

3 617,4

3 708,8

Korollinen vieraspääoma, M€

  

1 888,4

1 827,0

1 850,1

Henkilöstö kauden lopussa

  

363

335

343

      

 Konserni raportoi v. 2014 alkaen IFRS-lukuja


Liikevaihto Q3/2015

M€201020112012*2013*Q3/20142014Q3/2015
Liikevaihto328,6327,3335,4346,6266,6356,5276,3

*Korjaustoiminnan kirjauskäytännön muutos pienensi tulosta v. 2012 7,8 M€ ja v. 2013 11,4 M€


Tuloskehitys Q3/2015

M€201020112012*2013*Q3/20142014Q3/2015
Tulos57,755,862,575,996,4146,5167,3

*Korjaustoiminnan kirjauskäytännön muutos pienensi tulosta v. 2012 7,8 M€ ja v. 2013 11,4 M€


Nettovuokratuotto Q3/2015

M€2010201120122013Q3/20142014Q3/2015
Nettovuokratuotto175,7186,6197,3198,4163,1210,0170,5

Taloudellinen vuokrausaste Q3/2015

%2010201120122013Q3/20142014Q1/2015Q2/2015Q3/2015
Taloudellinen vuokrausaste98,698,798,798,598,198,197,497,497,5

Omavaraisuusaste Q3/2015

%Q3/2015Q3/20142014
Omavaraisuusaste41,239,940,0

Arvonkehitys Q3/2015

M€Q3/2015Q2/2015 Q1/2015 2014
Käypä arvo3907,93865,43782,13708,8

Osakekohtaiset tunnusluvut Q3/2015

Kirjanpitoarvoin €/osakeQ3/2015Q3/20142014
VVO Vapaa tulos (jakokelpoinen tulos)8,866,978,2
VVO Arava tulos9,232,966,7

Bruttoinvestoinnit ja realisoinnit Q3/2015

M€20102011201220132014Q3/2014Q3/2015
Bruttoinvestoinnit119,7121,574,8223,2200,5132,4159,2
Myydyt sijoituskiinteistöt-116,5-15,4-12,0-16,0-28,8-16,1-7,2

Vuokra-asuntokanta 30.9.2015

Sarake 1
Lumo-asunnot 27 233 kpl27233
VVO-asunnot 13 666 kpl13666