Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS

M€

Osake- pääoma

Ylikurssi- rahasto

Käyvän arvon rahasto

Vara- rahasto

Sijoitetun vapaan oman pää- oman rahasto

Kerty- neet voitto- varat

Emo- yhtiön omista- jien osuus yhteensä

Määräys- vallatomien omistajien osuus

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2015

58,0

35,8

-35,0

0,0

17,9

1 502,3

1 579,0

0,5

1 579,5

Oikaisut omaan pääomaan

        

0,0

Oikaistu oma pääoma 1.1.2015

58,0

35,8

-35,0

0,0

17,9

1 502,3

1 579,0

0,5

1 579,5

Laaja tulos

        

0,0

 Rahavirran suojaus

  

2,3

   

2,4

 

2,4

 Myytävissä olevat rahavarat

  

-1,0

   

-1,1

 

-1,1

 Tilikauden tulos

     

133,9

133,9

0,1

134,0

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0,0

0,0

1,3

0,0

0,0

133,9

135,2

0,1

135,3

Liiketoimet omistajien kanssa

        

0,0

Osingonjako

     

-22,2

-22,2

 

-22,2

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-22,2

-22,2

0,0

-22,2

Oman pääoman muutokset yhteensä

0,0

0,0

1,3

0,0

0,0

111,7

113,0

0,1

113,1

Oma pääoma 30.9.2015

58,0

35,8

-33,7

0,0

17,9

1 614,0

1 692,0

0,6

1 692,5

          

M€

Osake- pääoma

Ylikurssi- rahasto

Käyvän arvon rahasto

Vara- rahasto

Sijoitetun vapaan oman pää- oman rahasto

Kerty- neet voitto- varat

Emo- yhtiön omista- jien osuus yhteensä

Määräys- vallatomien omistajien osuus

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2014

58,0

35,8

-19,9

0,0

17,9

1 407,9

1 499,7

0,4

1 500,1

Oikaisut omaan pääomaan

        

0,0

Oikaistu oma pääoma 1.1.2014

58,0

35,8

-19,9

0,0

17,9

1 407,9

1 499,7

0,4

1 500,1

Laaja tulos

        

0,0

 Rahavirran suojaus

  

-12,9

   

-12,9

 

-12,9

 Myytävissä olevat rahavarat

  

0,6

   

0,6

 

0,6

 Tilikauden tulos

     

73,5

73,5

0,0

73,5

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0,0

0,0

-12,3

0,0

0,0

73,5

61,1

0,0

61,2

Liiketoimet omistajien kanssa

        

0,0

Osingonjako

     

-16,3

-16,3

 

-16,3

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-16,3

-16,3

0,0

-16,3

Oman pääoman muutokset yhteensä

0,0

0,0

-12,3

0,0

0,0

57,2

44,8

0,0

44,9

Oma pääoma 30.9.2014

58,0

35,8

-32,2

0,0

17,9

1 465,1

1 544,5

0,5

1 545,0