Konsernitase, IFRS

M€

Liite

30.9.2015

 30.09.2014

 31.12.2014

VARAT

    

Pitkäaikaiset varat

    
 

Aineettomat hyödykkeet

 

1,2

1,5

1,4

 

Sijoituskiinteistöt

3

3 907,9

3 617,4

3 708,8

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

4

31,3

31,8

31,7

 

Osuudet osakkuusyrityksistä

 

3,5

3,1

3,5

 

Rahoitusvarat

7

0,5

0,6

0,6

 

Pitkäaikaiset saamiset

 

2,3

2,8

2,8

 

Laskennalliset verosaamiset

 

13,4

11,6

11,8

Pitkäaikaiset varat yhteensä

 

3 960,1

3 668,8

3 760,6

      

Lyhytaikaiset varat

    
 

Vaihto-omaisuus

 

1,2

3,1

3,0

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset

 

3,2

2,5

1,4

 

Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

16,1

11,9

9,6

 

Rahoitusvarat

7

54,6

62,7

68,3

 

Rahavarat

 

74,2

130,3

114,4

Lyhytaikaiset varat yhteensä

 

149,3

210,4

196,7

VARAT YHTEENSÄ

 

4 109,4

3 879,3

3 957,2

      

OMA PÄÄOMA JA VELAT

    

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

    
 

Osakepääoma

 

58,0

58,0

58,0

 

Ylikurssirahasto

 

35,8

35,8

35,8

 

Vararahasto

 

0,0

0,0

0,0

 

Käyvän arvon rahasto

 

-33,7

-32,2

-35,0

 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

17,9

17,9

17,9

 

Kertyneet voittovarat

 

1 614,0

1 465,1

1 502,3

Emoyhtiön omistajien osuus

 

1 692,0

1 544,5

1 579,0

Määräysvallattomien osuus

 

0,6

0,5

0,5

Oma pääoma yhteensä

 

1 692,5

1 545,0

1 579,5

      

VELAT

    

Pitkäaikaiset velat

    
 

Lainat

5, 7

1 709,9

1 677,1

1 689,3

 

Laskennallinen verovelka

 

430,3

401,7

405,9

 

Johdannaisvelat

6, 7

50,4

48,6

53,7

 

Varaukset

 

1,0

1,0

1,5

 

Muut pitkäaikaiset velat

 

8,2

8,1

7,4

Pitkäaikaiset velat yhteensä

 

2 199,8

2 136,5

2 157,7

      

Lyhytaikaiset velat

    
 

Lainat

5, 7

178,4

149,9

160,8

 

Johdannaisvelat

6, 7

1,6

1,0

1,1

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat

 

3,6

9,4

12,3

 

Ostovelat ja muut velat

 

33,4

37,5

45,9

 

Lyhytaikaiset velat yhteensä

 

217,0

197,8

220,0

 

Velat yhteensä

 

2 416,8

2 334,3

2 377,8

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

4 109,4

3 879,3

3 957,2