Konsernin tuloslaskelma, IFRS

M€

Liite

7-9/2015

7-9/2014

1-9/2015

1-9/2014

1-12/2014

Liikevaihto

 

93,1

89,4

276,3

266,6

356,5

 

Kiinteistöjen ylläpitokulut

 

-21,8

-20,8

-71,2

-70,1

-97,1

 

Korjaukset

 

-14,0

-12,6

-34,5

-33,3

-49,5

Nettovuokratuotto

 

57,3

55,9

170,5

163,1

210,0

 

Hallinnon kulut

 

-9,0

-9,0

-29,4

-27,3

-38,7

 

Liiketoiminnan muut tuotot

 

0,5

0,4

1,4

1,9

2,9

 

Liiketoiminnan muut kulut

 

-0,1

0,0

-0,4

-0,2

-0,9

 

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja -tappiot

 

0,0

0,0

1,4

0,9

-4,6

 

Vaihto-omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot

 

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,2

 

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

3

5,3

-4,1

52,5

-6,9

26,2

 

Poistot ja arvonalentumiset

 

-0,3

-0,3

-0,9

-0,9

-1,7

Liikevoitto/-tappio

 

53,6

42,9

195,2

130,6

192,9

 

Rahoitustuotot

 

0,3

0,6

6,9

2,5

2,7

 

Rahoituskulut

 

-11,1

-12,5

-34,9

-37,1

-50,0

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

 

-10,8

-11,9

-27,9

-34,6

-47,3

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

    

0,5

0,9

Voitto ennen veroja

 

42,9

31,0

167,3

96,4

146,5

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

 

-3,6

-1,8

-10,7

-15,1

-23,5

 

Laskennallisten verojen muutos yhteensä

 

-3,3

-4,2

-22,6

-7,8

-12,2

Tuloverot yhteensä

 

-6,9

-6,0

-33,3

-22,9

-35,7

Tilikauden voitto

 

36,0

25,0

134,0

73,5

110,8

        

Tilikauden voiton jakautuminen

      

Emoyhtiön omistajille

 

36,0

25,0

133,9

73,5

110,7

Määräysvallattomille omistajille

 

0,0

0,0

-0,1

0,0

-0,1

        

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos

      
 

Laimentamaton, €

 

4,86

3,38

18,10

9,93

14,95

 

Laimennettu, €

 

4,86

3,38

18,10

9,93

14,95

        

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl

   

7,4

7,4

7,4

        

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

      

M€

 

7-9/2015

7-9/2014

1-9/2015

1-9/2014

1-12/2014

Tilikauden voitto

 

36,0

25,0

134,0

73,5

110,8

Muut laajan tuloksen erät

      

Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi

      
 

Rahavirran suojaukset

 

-6,6

-4,7

2,8

-16,2

-19,5

 

Myytävissä olevat rahoitusvarat

 

-0,2

0,0

-1,2

0,7

0,6

 

Laskennalliset verot

 

1,4

0,9

-0,3

3,1

3,8

Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi yhteensä

 

-5,4

-3,7

1,3

-12,3

-15,1

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

30,6

21,3

135,3

61,2

95,7

        

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

      

Emoyhtiön omistajille

 

30,6

21,3

135,2

61,1

95,6

Määräysvallattomille omistajille

 

0,0

0,0

-0,1

0,0

-0,1