Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

M€

1-9/2015

1-9/2014

1-12/2014

Liiketoiminnan rahavirta

   
 

Tilikauden tulos

134,0

73,5

110,8

 

Oikaisut

7,7

62,9

61,7

 

Käyttöpääoman muutokset

-7,7

-3,3

2,1

 

Maksetut korot

-34,1

-36,2

-45,2

 

Saadut korot

0,5

0,8

1,0

 

Muut rahoituserät

-0,3

-0,2

-0,2

 

Maksetut verot

-21,2

-13,9

-18,4

Liiketoiminnan nettorahavirta

78,9

83,6

111,7

     

Investointien rahavirta

   
 

Investoinnit sijoituskiinteistöihin

-158,9

-132,2

-200,3

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-0,3

-0,2

-0,3

 

Sijoituskiinteistöjen myynnit

8,5

21,3

26,4

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

 

0,0

0,0

 

Osakkuusyritysosuuksien myynnit

0,0

0,6

0,6

 

Rahoitusvarojen hankinnat

-13,0

-16,0

-13,2

 

Rahoitusvarojen luovutustulot

27,4

20,1

11,7

 

Myönnetyt pitkäaikaiset lainat

0,0

  
 

Pitkäaikaisten lainasaamisten takaisinmaksut

0,5

0,1

0,1

 

Saadut korot ja osingot investoinneista

1,1

1,0

1,1

Investointien nettorahavirta

-134,8

-105,2

-173,8

     

Rahoituksen rahavirta

   
 

Pitkäaikaisten lainojen nostot

145,6

91,2

124,2

 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-110,5

-47,7

-60,9

 

Lyhytaikaisten lainojen nostot

151,4

152,7

197,4

 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

-148,6

-158,2

-198,1

 

Maksetut osingot

-22,2

-16,3

-16,3

Rahoituksen nettorahavirta

15,7

21,8

46,3

     

Rahavarojen muutos

-40,2

0,1

-15,8

Rahavarat kauden alussa

114,4

130,2

130,2

Rahavarat kauden lopussa

74,2

130,3

114,4