Tase, rahavirta ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 4 109,4 (3 879,3) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 1 692,5 (1 545,0) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 41,2 (39,9) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 228,57 (208,64) euroa. VVO Vapaa -liiketoiminnan omavaraisuusaste oli 45,2 (46,4) prosenttia. Konsernin oman pääoman tuotto oli 10,9 (6,4) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 7,7 (5,3) prosenttia.

Konsernin likvidit rahavarat olivat katsauskauden lopussa 74,2 (130,3) miljoonaa euroa. Konsernin maksuvalmius oli katsauskaudella hyvä. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli katsauskauden lopussa liikkeellä 67,9 (47,9) miljoonaa euroa.

Korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 1 888,4 (1 827) miljoonaa euroa, joista markkinaehtoisia lainoja oli 1 054,1 (888,9) miljoonaa euroa. Konsernin luototusaste katsauskauden päättyessä oli 47,9 (50,0) prosenttia.

Lainakannan keskikorko oli 2,3 (2,6) prosenttia ja lainojen keskimaturiteetti katsauskauden lopussa 13,6 (15,4) vuotta.


Loan to Value Q3/2015

M€Q3/2015Q3/20142014
Konserni47,950,049,4
Vapaa segmentti43,441,541,6

Lainojen erääntyminen Q3/2015

M€201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029 ja myöhemmin
Laina76,4142,1136,495,2128,3270,387,671,457,4113,99118,236,652,9343,2477,8

Velkasalkun rakenne 30.9.2015, Q3/2015

30.9.2015
Vuosimaksu 254,8 M€254,8
Markkina 986,2 M€986,2
Korkotuki 566,1 M€566,1
Yritystodistus 67,9 M€67,9
Muut 13,3 M€13,3