Omistajat

Yhtiön omistuksessa ei tapahtunut katsauskaudella olennaisia muutoksia.

VVO-yhtymä Oyj:n 10 suurinta osakkeenomistajaa 30.9.2015

Osakkeenomistaja

Osuus-%

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

18,08

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

16,98

Metallityöväen Liitto ry

9,70

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

8,73

Rakennusliitto ry

8,31

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

7,49

Ammattiliitto Pro ry

7,47

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

7,46

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry

5,99

Tehy ry Tehy rf

1,39

Muut

8,40

Yhteensä

100,00