Liikevaihto

VVO-konsernin liikevaihto 1.1.–30.9.2015 oli 276,3 (266,6) miljoonaa euroa.
VVO Vapaa -liiketoiminnan liikevaihto oli 141,4 (131,5) ja VVO Arava -liiketoiminnan 138,0 (138,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotosta.

Liikevaihto

 

276,3

 

miljoonaa euroa