Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Konsernin nettovuokratuotto oli 170,5 (163,1) miljoonaa euroa, joka on 61,7 (61,2) prosenttia liikevaihdosta. VVO Vapaa -nettovuokratuotto oli 93,2 (85,6) miljoonaa euroa. VVO Arava -nettovuokratuotto oli 79,1 (79,4) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos ennen veroja oli 167,3 (96,4) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy sijoituskiinteistön käyvän arvon muutosta 52,5 (-6,9) miljoonaa euroa sekä luovutusvoittoja ja -tappioita 1,4 (0,9) miljoonaa euroa. Hyvä tulos perustuu sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokseen, hyvään taloudelliseen vuokrausasteeseen, ylläpitokulujen hallintaan sekä alhaisiin rahoituskuluihin. Rahoitustuotot ja -kulut olivat -27,9 (-34,6) miljoonaa euroa.

Nettovuokratuotto

 

170,5

 

miljoonaa euroa