Investoinnit, realisoinnit ja kiinteistökehitys

Katsauskaudella käynnistyi 382 (493) asunnon rakentaminen. Rakenteilla oli katsauskauden lopussa yhteensä 1 199 (964) asuntoa, joista kaikki ovat vapaarahoitteisia. Rakenteilla olevista asunnoista Helsingin seudulla sijaitsee 820 (651) asuntoa ja Suomen muissa kasvukeskuksissa 379 (313).

VVO-konserni osti katsauskaudella 40 (74) asuntoa, jotka sijaitsevat Espoossa, ja myi katsauskauden aikana 244 (156) asuntoa. VVO-konserni sopi katsauskauden lopulla Rakennusosakeyhtiö Hartelan kanssa noin 41 miljoonan euron arvoisesta vuokra-asuntotuotannosta Helsinkiin, Espooseen, Tuusulaan ja Lahteen. Tällä sopimuksella rakenteille tulee 205 asuntoa. Kyseessä on jatkosopimus syksyllä 2014 julkistetulle yli 100 miljoonan euron sopimukselle. Lisäksi Espoon kaupunki päätti myydä VVO-konsernille avoimella tarjouskilpailulla kerrostalotontin määräosan Tapiolasta Jousenpuiston asemakaava-alueelta. Tontin hankintahinta on yhdeksän miljoonaa euroa.

Katsauskaudella valmistui 310 (550) uutta asuntoa. Vuoden loppuun mennessä arvioidaan valmistuvan 736 (750) asuntoa.

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 159,2 (132,4) miljoonaa euroa. Korjauskulut ja ajanmukaistamisinvestoinnit olivat katsauskaudella yhteensä 61,6 (53,0) miljoonaa euroa, joista ajanmukaistamisinvestointien osuus oli 27,2 (19,7) miljoonaa euroa. VVO Vapaa -liiketoiminnan osuus bruttoinvestoinneista oli 152,6 (120,9) ja VVO Arava -liiketoiminnan osuus 6,6 (11,7) miljoonaa euroa.

Sitovia hankintasitoumuksia oli katsauskauden päättyessä yhteensä 268,7 (243,9) miljoonan euron arvosta. Hankintasitoumuksilla toteutetaan noin 1 900 uutta asuntoa, joista rakenteilla katsastuskauden päättyessä oli 1 199.

Kiinteistöjen lämmitysenergian kulutus oli katsauskauden aikana 251 (256) GWh.

Rakenteilla oli yhteensä

 

1 199

 

vuokra-asuntoa

 

 

Investoinnit olivat

 

159,2

 

miljoonaa euroa