Vakuudet ja vastuusitoumukset

M€

30.9.2015

30.9.2014

31.12.2014

Velat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja pantteja

1 823,2

1 780,9

1 787,0

Annetut kiinnitykset

2 501,9

2 498,6

2 554,4

Tilipantti

0,0

0,0

0,0

Pantatut osakkeet

213,6

212,4

212,5

Pantatut vakuudet yhteensä

2 715,5

2 711,0

2 766,9

Muut annetut vakuudet

   

Annetut kiinnitykset

12,9

12,9

12,9

Annetut takaukset*)

367,3

341,2

346,2

Muut annetut vakuudet yhteensä

380,3

354,2

359,1

*) Annetut takaukset ovat pääasiassakonserniyhtiöiden ottamien velkojen vakuudeksi annettuja omavelkaisia takauksia

    

Muut vastuut

   

Keskeneräisiin investointeihin liittyvät merkittävimmät hankintasitoumukset, joita ei ole kirjattu kirjanpitoon

M€

30.9.2015

30.9.2014

31.12.2014

Uudistuotanto

247,9

210,1

265,9

Peruskorjaukset

20,8

33,8

35,0

 

268,7

243,9

300,9