Tunnusluvut

VVO-konserni

7-9/2015

7-9/2014

1-9/2015

1-9/2014

1-12/2014

Liikevaihto, M€

93,1

89,4

276,3

266,6

356,5

Nettovuokratuotto, M€

57,3

55,9

170,5

163,1

210,0

% liikevaihdosta

61,5

62,6

61,7

61,2

58,9

Tulos ennen veroja, M€

42,9

31,0

167,3

96,4

146,5

Osakekohtainen tulos, €

4,86

3,39

18,09

9,93

14,95

Osakekohtainen oma pääoma, €

  

228,57

208,64

213,30

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

  

10,9

6,4

7,2

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

  

7,7

5,3

5,9

Omavaraisuusaste, %

  

41,2

39,9

40,0

Taloudellinen vuokrausaste, %

97,8

98,0

97,5

98,1

98,1

Bruttoinvestoinnit, M€

44,2

30,7

159,2

132,4

200,5

Sijoituskiinteistöt, M€

  

3 907,9

3 617,4

3 708,8

Korollinen vieraspääoma, M€

  

1 888,4

1 827,0

1 850,1

Henkilöstö kauden lopussa

  

363

335

343