Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto, % =

Voitto/tappio verojen jälkeen

x 100

 

Oma pääoma, kauden keskiarvo

 
   

Sijoitetun pääoman tuotto, % =

Voitto/tappio ennen veroja + Rahoituskulut

x 100

 

Taseen loppusumma - Korottomat velat, kauden keskiarvo

 
   

Omavaraisuusaste, % =

Oma pääoma

x 100

 

Taseen loppusumma - Saadut ennakot

 
   

Osakekohtainen tulos, € =

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

 
 

Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

 
   

Osakekohtainen oma pääoma, € =

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 
 

Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa