Segmentti-informaatio

M€

VVO Vapaa 1-9/2015

VVO Arava 1-9/2015

Konserni- yhdistely- toimenpiteet

Konserni 1-9/2015

Liikevaihto

141,4

138,0

-3,2

276,3

 

Kiinteistöjen ylläpitokulut

-35,7

-36,9

1,3

-71,2

 

Korjaukset

-12,6

-21,9

0,0

-34,5

Nettovuokratuotto

93,2

79,1

-1,8

170,5

 

Hallinnon kulut

-16,2

-16,2

3,0

-29,4

 

Liiketoiminnan muut tuotot

0,7

1,8

-1,1

1,4

 

Liiketoiminnan muut kulut

-0,3

-0,2

0,2

-0,4

 

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja -tappiot

0,9

0,6

 

1,4

 

Vaihto-omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot

0,0

  

0,0

 

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

14,0

38,4

 

52,5

 

Poistot ja arvonalentumiset

-0,9

  

-0,9

Liikevoitto/-tappio

91,4

103,6

0,3

195,2

 

Rahoitustuotot

   

6,9

 

Rahoituskulut

   

-34,9

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

   

-27,9

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

    

Tulos ennen veroja

   

167,3

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

   

-10,7

 

Laskennallisten verojen muutos yhteensä

   

-22,6

Tuloverot yhteensä

   

-33,3

Tilikauden voitto

   

134,0

      

Investoinnit

147,6

6,2

0,0

153,9

Siirrot segmenttien välillä, sijoituskiinteistöt

503,4

-503,5

0,1

0,0

Investoinnit ja siirrot sijoituskiinteistöihin yhteensä

651,0

-497,3

0,1

153,9

     

Sijoituskiinteistöt

2 959,2

948,3

0,4

3 907,9

Osuudet osakkuusyrityksistä

0,9

2,6

 

3,5

Rahavarat

27,0

47,1

0,0

74,2

Muut varat

198,5

23,2

-97,9

123,8

Varat yhteensä

3 185,6

1 021,3

-97,5

4 109,4

      
 

Korolliset velat

1 296,9

682,4

-91,0

1 888,4

 

Segmentin muut velat

451,2

79,6

-2,3

528,5

Velat yhteensä

1 748,1

762,0

-93,2

2 416,8

      

M€

VVO Vapaa 1-9/2014

VVO Arava 1-9/2014

Konserni- yhdistely- toimenpiteet

Konserni 1-9/2014

Liikevaihto

131,5

138,6

-3,5

266,6

 

Kiinteistöjen ylläpitokulut

-34,2

-37,5

1,6

-70,1

 

Korjaukset

-11,8

-21,6

0,0

-33,3

Nettovuokratuotto

85,6

79,4

-1,9

163,1

 

Hallinnon kulut

-14,6

-15,6

2,9

-27,3

 

Liiketoiminnan muut tuotot

1,4

1,5

-1,0

1,9

 

Liiketoiminnan muut kulut

-0,4

0,0

0,2

-0,2

 

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja -tappiot

0,9

  

0,9

 

Vaihto-omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot

0,0

  

0,0

 

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

8,6

-15,5

 

-6,9

 

Poistot ja arvonalentumiset

-0,9

  

-0,9

Liikevoitto/-tappio

80,5

49,8

0,2

130,6

 

Rahoitustuotot

   

2,5

 

Rahoituskulut

   

-37,1

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

   

-34,6

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

   

0,5

Tulos ennen veroja

   

96,4

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

   

-15,1

 

Laskennallisten verojen muutos yhteensä

   

-7,8

Tuloverot yhteensä

   

-22,9

Tilikauden voitto

   

73,5

      

Investoinnit

119,7

10,5

0,0

130,2

Siirrot segmenttien välillä, sijoituskiinteistöt

    

Investoinnit ja siirrot sijoituskiinteistöihin yhteensä

    
     

Sijoituskiinteistöt

2 240,1

1 377,1

0,3

3 617,4

Osuudet osakkuusyrityksistä

0,9

2,2

 

3,1

Rahavarat

66,1

64,2

0,0

130,3

Muut varat

160,0

56,1

-87,7

128,4

Varat yhteensä

2 467,0

1 499,7

-87,4

3 879,3

      
 

Korolliset velat

943,6

961,5

-78,1

1 827,0

 

Segmentin muut velat

380,8

131,0

-4,6

507,3

Velat yhteensä

1 324,5

1 092,5

-82,7

2 334,3

      

M€

VVO Vapaa 1-12/2014

VVO Arava 1-12/2014

Konserni- yhdistely- toimenpiteet

Konserni 1-12/2014

Liikevaihto

176,4

184,9

-4,7

356,5

 

Kiinteistöjen ylläpitokulut

-47,5

-51,5

2,0

-97,1

 

Korjaukset

-17,1

-32,4

0,0

-49,5

Nettovuokratuotto

111,8

100,9

-2,7

210,0

 

Hallinnon kulut

-20,6

-22,2

4,2

-38,7

 

Liiketoiminnan muut tuotot

2,2

2,1

-1,4

2,9

 

Liiketoiminnan muut kulut

-0,9

-0,3

0,3

-0,9

 

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja -tappiot

-4,6

0,0

 

-4,6

 

Vaihto-omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot

-0,2

  

-0,2

 

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

13,3

13,0

-0,1

26,2

 

Poistot ja arvonalentumiset

-1,2

-0,5

 

-1,7

Liikevoitto/-tappio

99,8

92,9

0,2

192,9

 

Rahoitustuotot

   

2,7

 

Rahoituskulut

   

-50,0

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

   

-47,3

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

   

0,9

Tulos ennen veroja

   

146,5

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

   

-23,5

 

Laskennallisten verojen muutos yhteensä

   

-12,2

Tuloverot yhteensä

   

-35,7

Tilikauden voitto

   

110,8

      

Investoinnit

187,8

13,3

0,0

201,1

Siirrot segmenttien välillä, sijoituskiinteistöt

    

Investoinnit ja siirrot sijoituskiinteistöihin yhteensä

    
     

Sijoituskiinteistöt

2 300,7

1 407,8

0,2

3 708,8

Osuudet osakkuusyrityksistä

0,9

2,6

 

3,5

Rahavarat

52,0

62,4

0,0

114,4

Muut varat

158,6

62,4

-90,4

130,6

Varat yhteensä

2 512,3

1 535,2

-90,2

3 957,2

      
 

Korolliset velat

972,7

955,8

-78,4

1 850,1

 

Segmentin muut velat

390,4

144,4

-7,1

527,7

Velat yhteensä

1 363,1

1 100,1

-85,5

2 377,8