Yhteenveto IFRS-standardien vaikutuksista omaan pääomaan

M€

Osake-pääoma

Ylikurssi- rahasto

Vara- rahasto

Arvon- korotus- rahasto

Käyvän arvon rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Kertyneet voittovarat

Määräys- vallatomien omistajien osuus

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma FAS 30.9.2014

58,0

35,8

0,0

1,7

0,0

17,9

426,5

11,2

551,0

Muutokset

         

Rakenne- ja yhdistely- tapamuutokset ja muut erät

      

7,9

-10,7

-2,8

Sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostus

      

1 081,5

 

1 081,5

Sijoituskiinteistöjen laskennalliset verot

      

-47,2

 

-47,2

Rahavirran suojaukset

    

-33,4

 

-2,2

 

-35,6

Myytävissä olevat rahavarat

    

1,1

 

0,6

 

1,7

Sähkönsuojaus

      

-0,6

 

-0,6

Työsuhde-etuudet

      

-1,3

 

-1,3

Muut erät

   

-1,7

    

-1,7

Oma pääoma IFRS 30.9.2014

58,0

35,8

0,0

0,0

-32,2

17,9

1 465,1

0,5

1 545,0