Korolliset velat

M€

30.9.2015

30.9.2014

31.12.2014

Korkotukilainat

566,1

608,8

602,5

Vuosimaksu- ja asuntolainat

254,8

302,4

302,4

Markkinalainat

986,2

841,0

865,8

Muut lainat

13,3

26,9

14,4

Yritystodistukset

67,9

47,9

64,9

Yhteensä

1 888,4

1 827,0

1 850,1

    

Valtion takaamien korkotukilainojen korkokulut olivat katsauskaudella 6,0 (7,0) miljoonaa euroa ja valtion näistä pankeille maksaman korkotuen määrä 0,1 (0,2) miljoonaa euroa.