Johdannaissopimukset

Johdannaissopimusten käyvät arvot

     
   

30.9.2015

 

30.9.2014

31.12.2014

M€

Positiivinen

Negatiivinen

Netto

Netto

Netto

Korkojohdannaiset

     
 

Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus

1,8

-44,5

-42,7

-41,9

-45,4

 

Korko-optiot, rahavirran suojaus

0,0

0,0

0,0

-0,2

-0,1

 

Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa

0,0

-7,8

-7,8

-6,7

-8,3

Sähköjohdannaiset

0,6

-2,0

-1,5

-0,8

-0,9

Yhteensä

2,4

-54,3

-52,0

-49,6

-54,8

       
       

Johdannaissopimusten nimellisarvot

     

M€

30.9.2015

30.9.2014

31.12.2014

  

Korkojohdannaiset

     
 

Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus

607,5

410,0

404,3

  
 

Korko-optiot, rahavirran suojaus

0,0

14,2

14,2

  
 

Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa

38,3

38,6

38,8

  

Yhteensä

645,8

462,8

457,3

  

Sähköjohdannaiset, MWh

282 330

228 106

230 087

  
       

Markkinalainoihin ja yritystodistuksiin kohdistuvaa korkoriskiä suojataan VVO-konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti korkojohdannaisilla. Tavoiteltu suojausaste on 50–100 %. Katsauskauden lopulla suojausaste oli 71 (73) prosenttia ja korkojohdannaisten keskimaturiteetti 8,6 (6,2) vuotta.