Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

M€

30.9.2015

30.9.2014

31.12.2014

Kirjanpitoarvo kauden alussa

31,7

32,4

33,9

Lisäykset

0,1

0,1

0,2

Vähennykset

0,0

-0,1

-1,6

Tilikauden poistot

-0,6

-0,6

-0,7

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

31,3

31,8

31,7