Yhteenveto tammi-kesäkuusta 2015 (vertailukausi 1.1.–30.6.2014)

  • Liikevaihto oli 183,1 (177,2) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti vuokraustoiminnan tuottojen kasvu.
  • Tulos ennen veroja oli 124,4 (65,4) miljoonaa euroa. Tulos perustuu sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokseen, hyvään taloudelliseen vuokrausasteeseen, ylläpitokulujen hallintaan ja alhaisiin rahoituskuluihin.
  • Nettovuokratuotto oli 113,2 (107,2) miljoonaa euroa, joka on 61,8 (60,5) prosenttia liikevaihdosta.
  • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli 97,4 (98,2) prosenttia.
  • Vaihtuvuus pysyi vertailukauden tasolla ja oli 13,7 (13,5) prosenttia.
  • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 385 (919) vuokra-asuntoa.
  • Konsernin omistuksessa oli 40 674 (40 462) vuokra-asuntoa 30.6.2015.
  • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3,9 (3,6) miljardia euroa. Vuoden 2014 lopussa käypä arvo oli 3,7 miljardia euroa. Käyvän arvon muutos oli 156,6 (81,3) miljoonaa euroa, johon sisältyy 47,2 (-2,9) miljoonan euron nettovoitto käypään arvoon arvostamisesta.
  • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 115,0 (101,7) miljoonaa euroa.


Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.