Yhteenveto huhti-kesäkuusta 2015 (vertailukausi 1.4.–30.6.2014)

  • Liikevaihto oli 92,3 (89,1) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti vuokraustoiminnan tuottojen kasvu.
  • Tulos ennen veroja oli 64,1 (29,7) miljoonaa euroa. Tulos perustuu sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokseen, hyvään taloudelliseen vuokrausasteeseen, ylläpitokulujen hallintaan ja alhaisiin rahoituskuluihin. Tulokseen sisältyy 21,2 (-6,8) miljoonan euron nettovoitot käypään arvoon arvostamisesta.
  • Nettovuokratuotto oli 57,8 (55,3) miljoonaa euroa, joka on 62,7 (62,0) prosenttia liikevaihdosta.
  • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli 97,4 (98,1) prosenttia.
  • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 61,8 (69,4) miljoonaa euroa.