Keskeiset tunnusluvut

VVO-konserni

4-6/2015

4-6/2014

1-6/2015

1-6/2014

1-12/2014

Liikevaihto, M€

92,3

89,1

183,1

177,2

356,5

Nettovuokratuotto, M€

57,8

55,3

113,2

107,2

210,0

% liikevaihdosta

62,7

62,0

61,8

60,5

58,9

Tulos ennen veroja, M€

64,1

29,7

124,4

65,4

146,5

Osakekohtainen tulos, €

6,73

2,66

13,23

6,54

14,95

Osakekohtainen oma pääoma, €

  

224,44

205,77

213,30

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

  

12,1

6,4

7,2

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

  

8,5

5,4

5,9

Omavaraisuusaste, %

  

40,9

39,5

40,0

Taloudellinen vuokrausaste, %

97,4

98,1

97,4

98,2

98,1

Bruttoinvestoinnit, M€

61,8

69,4

115,0

101,7

200,5

Sijoituskiinteistöt, M€

  

3 865,4

3 591,6

3 708,8

Korollinen vieraspääoma, M€

  

1 887,0

1 840,8

1 850,1

Henkilöstö kauden lopussa

  

393

366

343

      

Liikevaihto Q2/2015

M€201020112012*2013*Q2/20142014Q2/2015
Liikevaihto328,6327,27335,4346,6177,2356,5183,1

*Korjaustoiminnan kirjauskäytännön muutos pienensi tulosta v. 2012 7,8 M€ ja v. 2013 11,4 M€
**Konserni raportoi v. 2014 alkaen IFRS-lukuja

Tuloskehitys Q2/2015

M€201020112012*2013*Q2/20142014Q2/2015
Tulos57,755,862,575,965,4146,5124,4

*Korjaustoiminnan kirjauskäytännön muutos pienensi tulosta v. 2012 7,8 M€ ja v. 2013 11,4 M€
**Konserni raportoi v. 2014 alkaen IFRS-lukuja

Nettovuokratuotto Q2/2015

M€2010201120122013Q2/20142014Q2/2015
Nettovuokratuotto175,7186,6197,3198,4107,2210,0113,2

Taloudellinen vuokrausaste Q2/2015

%2010201120122013Q2/20142014Q1/2015Q2/2015
Taloudellinen vuokrausaste98,6098,7098,7098,5098,298,1097,497,4

Omavaraisuusaste Q2/2015

%Q2/2015Q2/20142014
Omavairaisuusaste40,939,540

Arvonkehitys Q2/2015

M€Q2/2015Q1/2015 2014
Käypä arvo3865,403782,103708,80

Osakekohtaiset tunnusluvut Q2/2015

Kirjanpitoarvoin €/osakeQ2/2015Q2/20142014
VVO Vapaa tulos (jakokelpoinen tulos)6,404,698,23
VVO Arava tulos6,831,856,72

Bruttoinvestoinnit ja realisoinnit Q2/2015

M€20102011201220132014*Q2/2014Q2/2015
Bruttoinvestoinnit119,7121,574,8223,2200,5101,7115,0
Myydyt sijoituskiinteistöt-116,5-15,4-12,0-16,0-28,8-16,1-4,5

* Konserni raportoi v. 2014 alkaen IFRS-lukuja

Vuokra-asuntokanta 30.6.2015

Sarake 1
Lumo-asunnot 26 745 kpl26745
VVO-asunnot 13 929 kpl13929