Nettovuokratuotto kasvoi, investoinnit jatkuivat

VVO-konsernin liikevaihto- ja tuloskehitys sekä nettovuokratuoton kehitys jatkuivat hyvänä katsauskaudella. Jatkamme investointeja ja kasvatamme asuntotarjonnan määrää Suomen kasvukeskuksissa.

Investoidessamme kiinnitämme huomiota vuokra-asuntojen hyvään sijaintiin, palveluihin ja liikenneyhteyksiin. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat ostomme toisella vuosineljänneksellä Helsingin Saariniemenkadulta Hakaniemestä ja Lönnrotinkadulta. Tällä hetkellä vuokra-asuntojemme määrä on 40 674. Rakenteilla oli katsauskauden lopussa yhteensä 1 385 vapaarahoitteista Lumo-asuntoa.

Tavoitteenamme on vuosittain aloittaa vähintään 1 000 uuden asunnon rakentaminen sekä kasvattaa asuntomäärää myös vanhan asuntokannan hankintojen avulla. Konserni investoi katsauskaudella 115,0 miljoonaa euroa uudisrakentamiseen, vanhan asuntokannan ostoihin ja peruskorjaukseen.

Kevään ja alkukesän aikana otimme kantaa valtion strategiseen hallitusohjelmaan. Hallitusohjelmaan on kirjattu useita hyviä ja odotettuja toimia, joilla parannetaan vuokra-asuntojen rakentamisen edellytyksiä. Hyvinä ajatuksina pidämme muun muassa normien keventämistä, tonttitarjonnan lisäämistä, kaavoitusprosessin nopeuttamista ja rakennuslupaprosessin sujuvoittamista. Sen sijaan huolestuneita olemme kirjauksista, jotka nostavat asumisen hintaa, kuten kiinteistöverojen, jäteverojen ja lämmityksen verotus. Asumisen hintaa nostavat myös vanhan ARA-kannan korkeakorkoiset valtion myöntämät aravalainat.

VVO-konserni on kehittänyt jo pitkään sähköisten palvelujen valikoimaansa, jotta asiointi olisi mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Viimeisin uudistus toi asukkaille ympäri Suomen mahdollisuuden varata ja vuokrata autopaikat helposti uudessa verkkopalvelussa. Panostamme sähköisiin palveluihimme myös tulevaisuudessa.

Hyvää syksyä!

Jani Nieminen
toimitusjohtaja