Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS

M€

Osake- pääoma

Ylikurssi- rahasto

Käyvän arvon rahasto

Vara- rahasto

Sijoitetun vapaan oman pää- oman rahasto

Kerty- neet voitto- varat

Emo- yhtiön omista- jien osuus yhteensä

Määräys- vallaton osuus

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2014

58,0

35,8

-19,9

0,0

17,9

1 407,9

1 499,7

0,4

1 500,1

Oikaisut omaan pääomaan

        

0,0

Oikaistu oma pääoma 1.1.2014

58,0

35,8

-19,9

0,0

17,9

1 407,9

1 499,7

0,4

1 500,1

Laaja tulos

        

0,0

 Rahavirran suojaus

  

-9,2

   

-9,2

 

-9,2

 Myytävissä olevat rahavarat

  

0,5

   

0,5

 

0,5

 Tilikauden tulos

     

48,4

48,4

0,0

48,5

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0,0

0,0

-8,6

0,0

0,0

48,4

39,8

0,0

39,9

Liiketoimet omistajien kanssa

        

0,0

Osingonjako

     

-16,3

-16,3

 

-16,3

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-16,3

-16,3

0,0

-16,3

Muut oikaisut

        

0,0

Oman pääoman muutokset yhteensä

0,0

0,0

-8,6

0,0

0,0

32,1

23,5

0,0

23,6

Oma pääoma 30.6.2014

58,0

35,8

-28,5

0,0

17,9

1 440,0

1 523,2

0,5

1 523,7

          

M€

Osake- pääoma

Ylikurssi- rahasto

Arvon- muutos- rahasto

Vara- rahasto

Sijoitetun vapaan oman pää- oman rahasto

Kerty- neet voitto- varat

Emo- yhtiön omista- jien osuus yhteensä

Määräys- vallaton osuus

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2015

58,0

35,8

-35,0

0,0

17,9

1 502,3

1 579,0

0,5

1 579,5

Oikaisut omaan pääomaan

        

0,0

Oikaistu oma pääoma 1.1.2015

58,0

35,8

-35,0

0,0

17,9

1 502,3

1 579,0

0,5

1 579,5

Laaja tulos

        

0,0

 Rahavirran suojaus

  

7,5

   

7,5

 

7,5

 Myytävissä olevat rahavarat

  

-0,9

   

-0,9

 

-0,9

 Tilikauden tulos

     

98,0

98,0

0,0

98,0

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0,0

0,0

6,7

0,0

0,0

98,0

104,7

0,0

104,7

Liiketoimet omistajien kanssa

        

0,0

Osingonjako

     

-22,2

-22,2

 

-22,2

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-22,2

-22,2

0,0

-22,2

Muut oikaisut

        

0,0

Oman pääoman muutokset yhteensä

0,0

0,0

6,7

0,0

0,0

75,8

82,5

0,0

82,5

Oma pääoma 30.6.2015

58,0

35,8

-28,3

0,0

17,9

1 578,0

1 661,4

0,5

1 662,0