Konsernitase, IFRS

M€

Liite

30.6.2015

 30.06.2014

 31.12.2014

VARAT

    

Pitkäaikaiset varat

    
 

Aineettomat hyödykkeet

 

1,3

1,6

1,4

 

Sijoituskiinteistöt

3

3 865,4

3 591,6

3 708,8

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

4

31,5

32,0

31,7

 

Osuudet osakkuusyrityksistä

 

3,5

3,1

3,5

 

Rahoitusvarat

7

0,5

0,6

0,6

 

Pitkäaikaiset saamiset

 

2,3

2,8

2,8

 

Laskennalliset verosaamiset

 

9,7

10,3

11,8

Pitkäaikaiset varat yhteensä

 

3 914,2

3 642,0

3 760,6

      

Lyhytaikaiset varat

    
 

Vaihto-omaisuus

 

2,1

3,1

3,0

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset

 

1,8

1,5

1,4

 

Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

16,3

13,2

9,6

 

Rahoitusvarat

7

50,7

72,6

68,3

 

Rahavarat

 

87,8

134,1

114,4

Lyhytaikaiset varat yhteensä

 

158,7

224,5

196,7

VARAT YHTEENSÄ

 

4 072,9

3 866,5

3 957,2

      

OMA PÄÄOMA JA VELAT

    

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

    
 

Osakepääoma

 

58,0

58,0

58,0

 

Ylikurssirahasto

 

35,8

35,8

35,8

 

Vararahasto

 

0,0

0,0

0,0

 

Käyvän arvon rahasto

 

-28,3

-28,5

-35,0

 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

17,9

17,9

17,9

 

Kertyneet voittovarat

 

1 578,0

1 440,0

1 502,3

Emoyhtiön omistajien osuus

 

1 661,4

1 523,2

1 579,0

Määräysvallattomien osuus

 

0,5

0,5

0,5

Oma pääoma yhteensä

 

1 662,0

1 523,7

1 579,5

      

VELAT

    

Pitkäaikaiset velat

    
 

Lainat

5, 7

1 652,3

1 698,2

1 689,3

 

Laskennallinen verovelka

 

424,7

397,2

405,9

 

Johdannaisvelat

6, 7

42,4

42,6

53,7

 

Varaukset

 

1,4

1,2

1,5

 

Muut pitkäaikaiset velat

 

8,2

7,8

7,4

Pitkäaikaiset velat yhteensä

 

2 129,0

2 147,0

2 157,7

      

Lyhytaikaiset velat

    
 

Lainat

5, 7

234,7

142,6

160,8

 

Johdannaisvelat

6, 7

1,7

1,2

1,1

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat

 

2,4

10,4

12,3

 

Ostovelat ja muut velat

 

43,1

41,6

45,9

 

Lyhytaikaiset velat yhteensä

 

281,9

195,9

220,0

 

Velat yhteensä

 

2 410,9

2 342,8

2 377,8

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

4 072,9

3 866,5

3 957,2