Konsernin tuloslaskelma, IFRS

M€

Liite

4-6/2015

4-6/2014

1-6/2015

1-6/2014

1-12/2014

Liikevaihto

 

92,3

89,1

183,1

177,2

356,5

 

Kiinteistöjen ylläpitokulut

 

-22,4

-22,1

-49,4

-49,3

-97,1

 

Korjaukset

 

-12,0

-11,8

-20,5

-20,7

-49,5

Nettovuokratuotto

 

57,8

55,3

113,2

107,2

210,0

 

Hallinnon kulut

 

-10,5

-9,5

-20,3

-18,3

-38,7

 

Liiketoiminnan muut tuotot

 

0,4

0,4

0,9

1,5

2,9

 

Liiketoiminnan muut kulut

 

-0,2

-0,1

-0,2

-0,2

-0,9

 

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja -tappiot

 

0,5

2,2

1,4

0,9

-4,6

 

Vaihto-omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot

 

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,2

 

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

3

21,2

-6,8

47,2

-2,9

26,2

 

Poistot ja arvonalentumiset

 

-0,3

-0,3

-0,6

-0,6

-1,7

Liikevoitto / tappio

 

68,9

41,2

141,6

87,6

192,9

 

Rahoitustuotot

 

6,1

0,6

6,6

1,8

2,7

 

Rahoituskulut

 

-11,0

-12,1

-23,8

-24,6

-50,0

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

 

-4,9

-11,5

-17,2

-22,7

-47,3

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

    

0,5

0,9

Voitto ennen veroja

 

64,1

29,7

124,4

65,4

146,5

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

 

-2,9

-9,6

-7,1

-13,3

-23,5

 

Laskennallisten verojen muutos yhteensä

 

-11,3

-0,4

-19,3

-3,6

-12,2

Tuloverot yhteensä

 

-14,2

-10,0

-26,4

-16,9

-35,7

Tilikauden voitto

 

49,9

19,7

98,0

48,5

110,8

        

Tilikauden voiton jakautuminen

      

Emoyhtiön omistajille

 

49,9

19,7

98,0

48,4

110,7

Määräysvallattomille omistajille

 

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

        

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos

      
 

Laimentamaton, €

 

6,73

2,66

13,23

6,54

14,95

 

Laimennettu, €

 

6,73

2,66

13,23

6,54

14,95

        

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl

   

7,4

7,4

7,4

        

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

      

M€

 

4-6/2015

4-6/2014

1-6/2015

1-6/2014

1-12/2014

Tilikauden voitto

 

49,9

19,7

98,0

48,5

110,8

Muut laajan tuloksen erät

      

Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi

      
 

Rahavirran suojaukset

 

12,1

-6,5

9,4

-11,4

-19,5

 

Myytävissä olevat rahoitusvarat

 

-2,3

0,8

-1,1

0,7

0,6

 

Laskennalliset verot

 

-2,0

1,2

-1,7

2,2

3,8

Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi yhteensä

 

7,8

-4,6

6,7

-8,6

-15,1

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

57,7

15,1

104,7

39,9

95,7

        

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

      

Emoyhtiön omistajille

 

57,7

15,1

104,7

39,8

95,6

Määräysvallattomille omistajille

 

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1