Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

M€

1-6/2015

1-6/2014

1-12/2014

Liiketoiminnan rahavirta

   
 

Tilikauden tulos

98,0

48,5

110,8

 

Oikaisut

-4,6

40,8

61,7

 

Käyttöpääoman muutokset

-3,1

-1,7

2,1

 

Maksetut korot

-24,0

-24,7

-45,2

 

Saadut korot

0,3

0,5

1,0

 

Muut rahoituserät

-0,2

-0,1

-0,2

 

Maksetut verot

-17,4

-10,2

-18,4

Liiketoiminnan nettorahavirta

49,1

53,1

111,7

     

Investointien rahavirta

   
 

Investoinnit sijoituskiinteistöihin

-114,8

-101,6

-200,3

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-0,3

-0,1

-0,3

 

Sijoituskiinteistöjen myynnit

5,8

21,3

26,4

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

  

0,0

 

Osakkuusyritysosuuksien myynnit

0,0

0,6

0,6

 

Rahoitusvarojen hankinnat

-7,0

-14,9

-13,2

 

Rahoitusvarojen luovutustulot

25,4

9,1

11,7

 

Myönnetyt pitkäaikaiset lainat

0,0

  
 

Pitkäaikaisten lainasaamisten takaisinmaksut

0,4

0,0

0,1

 

Saadut korot ja osingot investoinneista

1,0

0,9

1,1

Investointien nettorahavirta

-89,5

-84,7

-173,8

     

Rahoituksen rahavirta

   
 

Pitkäaikaisten lainojen nostot

79,2

81,7

124,2

 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-78,2

-35,9

-60,9

 

Lyhytaikaisten lainojen nostot

140,9

91,8

197,4

 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

-105,8

-85,9

-198,1

 

Maksetut osingot

-22,2

-16,3

-16,3

Rahoituksen nettorahavirta

13,8

35,5

46,3

     

Rahavarojen muutos

-26,6

3,9

-15,8

Rahavarat kauden alussa

114,4

130,2

130,2

Rahavarat kauden lopussa

87,8

134,0

114,4