Toimintaympäristö

Yleinen toimintaympäristö

Suhdannetilanne oli hitaasti paranemassa Euroopassa katsauskauden aikana. Yhdysvaltojen talouden kasvu, öljyn hinnan lasku ja elvyttävä rahapolitiikka tukivat maailmantalouden myönteistä kehitystä. Euroopan keskuspankki jatkoi arvopaperiostoja toisella vuosineljänneksellä. EKP odottaa Euroopan talouskasvun kohenevan kuluvan vuoden aikana.

Suomessa talouskehitys jatkui vaisuna. Myönteistä oli kuluttajien luottamuksen vahvistuminen, vähittäiskaupan piristyminen ja viennin kasvu. Teollisuuden elpyminen oli silti edelleen heikkoa. Tämä näkyi muun muassa omistusasuntojen kysynnässä ja rakennusinvestoinneissa.

Toisella vuosineljänneksellä vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat koko maassa nousivat hieman. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat hieman, kun taas muualla Suomessa hinnat nousivat hieman. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat laskivat koko maassa.

Rahoitusmarkkinoilla nähtiin heilahtelua huhtikuun lopulla. Euro vahvistui suhteessa Yhdysvaltojen dollariin ja pitkät korot nousivat pitkän laskujakson jälkeen.

Toimialan toimintaympäristö

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkui hyvällä tasolla. Pienillä vuokra-asunnoilla ja uudiskohteilla oli hyvä menekki erityisesti kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseudulla oli edelleen selkeä tarve uusille asunnoille.

Uuden tarjonnan painopiste oli vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Uudisrakentamisen tai korjausrakentamisen hintatasossa ei tapahtunut huomattavaa muutosta. Omistusasuntotuotannon markkinatilanne mahdollisti vuokra-asuntojen rakennuttamiselle tavanomaista parempien neuvottelu-urakkahankkeiden toteutuksen.

Kaavoituksen hitaus ja pula rakentamiskelpoisesta tonttimaasta erityisesti pääkaupunkiseudulla heikensivät vuokra-asuntojen tuotantoedellytyksiä.