Tase, rahavirta ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 4 072,9 (3 866,5) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 1 662,0 (1 523,7) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 40,9 (39,5) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 224,44 (205,77) euroa. VVO Vapaa -liiketoiminnan omavaraisuusaste oli 45,6 (46,0) prosenttia. Konsernin oman pääoman tuotto oli 12,1 (6,4) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 8,5 (5,4) prosenttia.

Konsernin likvidit rahavarat olivat katsauskauden lopussa 87,8 (134,0) miljoonaa euroa. Konsernin maksuvalmius oli katsauskaudella hyvä. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli katsauskauden lopussa liikkeellä 99,8 (59,4) miljoonaa euroa.

Korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 1 887,0 (1 840,8) miljoonaa euroa, joista markkinaehtoisia lainoja oli 927,3 (838,1) miljoonaa euroa. Konsernin luototusaste katsauskauden päättyessä oli 48,4 (50,8) prosenttia.

Lainakannan keskikorko oli 2,3 (2,6) prosenttia ja lainojen keskimaturiteetti katsauskauden lopussa 14,1 (15,5) vuotta.

Loan to Value Q2/2015

M€Q2/2015Q2/20142014
Konserni48,4050,7749,40
Vapaa segmentti42,1942,3841,60

Lainojen erääntyminen Q2/2015

M€201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029 ja myöhemmin
Laina48,4132,8134,993,4126,8269,486,570,556,7113,492,936,452,843,2467,1

Velkasalkun rakenne 30.6.2015, Q2/2015

M€30.6.2015
Vuosimaksu 260,2 M€260,2
Markkina 927,3 M€927,3
Korkotuki 585,4 M€585,4
Yritystodistus 99,8 M€99,8
Muut 14,3 M€14,3