Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Konsernin nettovuokratuotto oli 113,2 (107,2) miljoonaa euroa, joka on 61,8 (60,5) prosenttia liikevaihdosta. VVO Vapaa -nettovuokratuotto oli 59,5 (55,9) miljoonaa euroa. VVO Arava -nettovuokratuotto oli 55,0 (52,6) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos ennen veroja oli 124,4 (65,4) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy sijoituskiinteistön käyvän arvon muutosta 47,2 (-2,9) miljoonaa euroa sekä luovutusvoittoja ja -tappioita 1,4 (0,9) miljoonaa euroa. Tuloksen kasvu perustuu hyvään taloudelliseen vuokrausasteeseen, ylläpitokulujen hallintaan, alhaisiin rahoituskuluihin ja sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokseen. Rahoitustuotot ja -kulut olivat -17,2 (-22,7) miljoonaa euroa.

Nettovuokratuotto

 

113,2

 

miljoonaa euroa