Johtaminen ja hallinto

VVO-yhtymä Oyj:n talousjohtaja, oikeustieteen lisensiaatti, eMBA Erik Hjelt (53 v.) aloitti tehtävässään 18.5.2015. Erik Hjelt toimii myös toimitusjohtajan varamiehenä.

Hallituksen tai johtoryhmän kokoonpanossa ei tapahtunut muita muutoksia.