Investoinnit, realisoinnit ja kiinteistökehitys

Katsauskaudella käynnistyi 258 (242) asunnon rakentaminen. Rakenteilla oli katsauskauden lopussa yhteensä 1 385 (919) asuntoa, joista vapaarahoitteisia oli 1 385 (858) ja valtion pitkällä korkotuella rahoitettuja 0 (61). Rakenteilla olevista asunnoista Helsingin seudulla sijaitsee 912 (759) asuntoa ja 473 (160) Suomen muissa kasvukeskuksissa.

VVO-konserni osti katsauskaudella 40 (74) asuntoa, jotka sijaitsevat Espoossa, ja myi katsauskauden aikana 159 (156) asuntoa. Lisäksi VVO-konserni osti kaksi kehityskohdetta Helsingistä. Katsauskaudella valmistui 0 (343) uutta asuntoa. Vuoden loppuun mennessä arvioidaan valmistuvan 736 (749) asuntoa.

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 115,0 (101,7) miljoonaa euroa. Investoinneista 19,9 (12,2) miljoonaa euroa oli aktivoituja korjausmenoja. VVO Vapaa
-liiketoiminnan osuus bruttoinvestoinneista oli 110,6 (93,0), VVO Arava
-liiketoiminnan osuus 4,4 (8,9) miljoonaa euroa.

Korjausmenot yhteensä olivat 40,4 (32,9) miljoonaa euroa, joista tulosvaikutteisia korjauksia oli 20,5 (20,7) miljoonaa euroa.

Sitovia hankintasitoumuksia oli katsauskauden päättyessä yhteensä 238,5 (118,2) miljoonan euron arvosta.

Kiinteistöjen lämpötilakorjattu lämmitysenergian ominaiskulutus oli katsauskauden aikana 383 753 (383 646) MWh.

Rakenteilla oli yhteensä

 

1 385

 

vuokra-asuntoa

 

 

Investoinnit olivat

 

115,0

 

miljoonaa euroa