Vakuudet ja vastuusitoumukset

M€

30.6.2015

30.6.2014

31.12.2014

Velat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja pantteja

1 788,9

1 783,2

1 787,0

Annetut kiinnitykset

2 524,2

2 485,3

2 554,4

Tilipantti

0,0

0,0

0,0

Pantatut osakkeet

212,0

214,9

212,5

Pantatut vakuudet yhteensä

2 736,2

2 700,2

2 766,9

Muut annetut vakuudet

   

Annetut kiinnitykset

23,0

23,0

23,0

Annetut takaukset*)

353,8

319,5

329,6

Muut annetut vakuudet yhteensä

376,8

342,5

352,5

*) Annetut takaukset ovat pääasiassakonserniyhtiöiden ottamien velkojen vakuudeksi annettuja omavelkaisia takauksia

    

Muut vastuut

   

Keskeneräisiin investointeihin liittyvät merkittävimmät hankintasitoumukset, joita ei ole kirjattu kirjanpitoon

M€

30.6.2015

30.6.2014

31.12.2014

Uudistuotanto

210,8

86,4

265,9

Peruskorjaukset

27,7

31,8

35,0

 

238,5

118,2

300,9