Tunnusluvut

VVO-konserni

4-6/2015

4-6/2014

1-6/2015

1-6/2014

1-12/2014

Liikevaihto, M€

92,3

89,1

183,1

177,2

356,5

Nettovuokratuotto, M€

57,8

55,3

113,2

107,2

210,0

% liikevaihdosta

62,7

62,0

61,8

60,5

58,9

Tulos ennen veroja, M€

64,1

29,7

124,4

65,4

146,5

Osakekohtainen tulos, €

6,73

2,66

13,23

6,54

14,95

Osakekohtainen oma pääoma, €

  

224,44

205,77

213,30

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

  

12,1

6,4

7,2

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

  

8,5

5,4

5,9

Omavaraisuusaste, %

  

40,9

39,5

40,0

Taloudellinen vuokrausaste, %

97,4

98,1

97,4

98,2

98,1

Bruttoinvestoinnit, M€

61,8

69,4

115,0

101,7

200,5

Sijoituskiinteistöt, M€

  

3 865,4

3 591,6

3 708,8

Korollinen vieraspääoma, M€

  

1 887,0

1 840,8

1 850,1

Henkilöstö kauden lopussa

  

393

366

343