Segmentti-informaatio

M€

VVO Vapaa 1-6/2015

VVO Arava 1-6/2015

Konserni- yhdistely- toimenpiteet

Konserni 1-6/2015

Liikevaihto

91,2

94,1

-2,2

183,1

 

Kiinteistöjen ylläpitokulut

-24,4

-25,9

0,9

-49,4

 

Korjaukset

-7,3

-13,2

0,0

-20,5

Nettovuokratuotto

59,5

55,0

-1,3

113,2

 

Hallinnon kulut

-11,0

-11,4

2,1

-20,3

 

Liiketoiminnan muut tuotot

0,5

1,2

-0,8

0,9

 

Liiketoiminnan muut kulut

-0,2

-0,2

0,1

-0,2

 

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja -tappiot

0,9

0,6

 

1,4

 

Vaihto-omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot

0,0

  

0,0

 

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

16,0

31,2

 

47,2

 

Poistot ja arvonalentumiset

-0,6

0,0

 

-0,6

Liikevoitto / tappio

65,1

76,3

0,2

141,6

 

Rahoitustuotot

   

6,6

 

Rahoituskulut

   

-23,8

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

   

-17,2

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

    

Tulos ennen veroja

   

124,4

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

   

-7,1

 

Laskennallisten verojen muutos yhteensä

   

-19,3

Tuloverot yhteensä

   

-26,4

Tilikauden voitto

   

98,0

      

Investoinnit

109,8

4,1

0,0

113,9

      

Sijoituskiinteistöt

2 422,8

1 442,4

0,2

3 865,4

Osuudet osakkuusyrityksistä

0,9

2,6

 

3,5

Rahavarat

23,1

64,7

0,0

87,8

Muut varat

145,8

61,5

-91,1

116,2

Varat yhteensä

2 592,6

1 571,2

-90,9

4 072,9

      
 

Korolliset velat

1 036,2

934,5

-83,7

1 887,0

 

Segmentin muut velat

375,0

151,4

-2,5

524,0

Velat yhteensä

1 411,2

1 085,9

-86,2

2 410,9

      

M€

VVO Vapaa 1-6/2014

VVO Arava 1-6/2014

Konserni- yhdistely- toimenpiteet

Konserni 1-6/2014

Liikevaihto

87,4

92,2

-2,4

177,2

 

Kiinteistöjen ylläpitokulut

-24,1

-26,3

1,1

-49,3

 

Korjaukset

-7,4

-13,3

0,0

-20,7

Nettovuokratuotto

55,9

52,6

-1,3

107,2

 

Hallinnon kulut

-9,9

-10,4

2,0

-18,3

 

Liiketoiminnan muut tuotot

1,2

1,0

-0,6

1,5

 

Liiketoiminnan muut kulut

-0,3

0,0

0,1

-0,2

 

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja -tappiot

0,9

  

0,9

 

Vaihto-omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot

0,0

  

0,0

 

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

8,3

-11,1

 

-2,9

 

Poistot ja arvonalentumiset

-0,6

  

-0,6

Liikevoitto / tappio

55,4

32,1

0,2

87,6

 

Rahoitustuotot

   

1,8

 

Rahoituskulut

   

-24,6

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

   

-22,7

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

   

0,5

Tulos ennen veroja

   

65,4

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

   

-13,3

 

Laskennallisten verojen muutos yhteensä

   

-3,6

Tuloverot yhteensä

   

-16,9

Tilikauden voitto

   

48,5

      

Investoinnit

92,1

8,1

0,0

100,2

      

Sijoituskiinteistöt

2 212,2

1 379,0

0,3

3 591,6

Osuudet osakkuusyrityksistä

0,9

2,2

 

3,1

Rahavarat

76,6

57,4

0,0

134,1

Muut varat

166,8

56,3

-85,3

137,8

Varat yhteensä

2 456,5

1 495,1

-85,0

3 866,5

      
 

Korolliset velat

952,1

965,5

-76,8

1 840,8

 

Segmentin muut velat

374,8

130,7

-3,6

502,0

Velat yhteensä

1 327,0

1 096,2

-80,4

2 342,8

      

M€

VVO Vapaa 1-12/2014

VVO Arava 1-12/2014

Konserni- yhdistely- toimenpiteet

Konserni 1-12/2014

Liikevaihto

176,4

184,9

-4,7

356,5

 

Kiinteistöjen ylläpitokulut

-47,5

-51,5

2,0

-97,1

 

Korjaukset

-17,1

-32,4

0,0

-49,5

Nettovuokratuotto

111,8

100,9

-2,7

210,0

 

Hallinnon kulut

-20,6

-22,2

4,2

-38,7

 

Liiketoiminnan muut tuotot

2,2

2,1

-1,4

2,9

 

Liiketoiminnan muut kulut

-0,9

-0,3

0,3

-0,9

 

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja -tappiot

-4,6

0,0

 

-4,6

 

Vaihto-omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot

-0,2

  

-0,2

 

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

13,3

13,0

-0,1

26,2

 

Poistot ja arvonalentumiset

-1,2

-0,5

 

-1,7

Liikevoitto / tappio

99,8

92,9

0,2

192,9

 

Rahoitustuotot

   

2,7

 

Rahoituskulut

   

-50,0

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

   

-47,3

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

   

0,9

Tulos ennen veroja

   

146,5

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

   

-23,5

 

Laskennallisten verojen muutos yhteensä

   

-12,2

Tuloverot yhteensä

   

-35,7

Tilikauden voitto

   

110,8

      

Investoinnit

187,8

13,3

0,0

201,1

      

Sijoituskiinteistöt

2 300,7

1 407,8

0,2

3 708,8

Osuudet osakkuusyrityksistä

0,9

2,6

 

3,5

Rahavarat

52,0

62,4

0,0

114,4

Muut varat

158,6

62,4

-90,4

130,6

Varat yhteensä

2 512,3

1 535,2

-90,2

3 957,2

      
 

Korolliset velat

972,7

955,8

-78,4

1 850,1

 

Segmentin muut velat

390,4

144,4

-7,1

527,7

Velat yhteensä

1 363,1

1 100,1

-85,5

2 377,8