Yhteenveto IFRS-standardien vaikutuksista omaan pääomaan

M€

Osake-pääoma

Ylikurssi- rahasto

Vara- rahasto

Arvon- korotus- rahasto

Käyvän arvon rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Kertyneet voittovarat

Määräys- vallaton osuus

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma FAS 30.6.2014

58,0

35,8

0,0

1,7

0,0

17,9

408,8

11,2

533,4

Muutokset

         

Rakenne- ja yhdistely- tapamuutokset ja muut erät

      

7,6

-10,7

-3,1

Sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostus

      

1 072,2

 

1 072,2

Sijoituskiinteistöjen laskennalliset verot

      

-45,0

 

-45,0

Rahavirran suojaukset

    

-29,5

 

-1,9

 

-31,5

Myytävissä olevat rahavarat

    

1,0

 

0,5

 

1,6

Sähkönsuojaus

      

-0,8

 

-0,8

Työsuhde-etuudet

      

-1,3

 

-1,3

Muut erät

   

-1,7

    

-1,7

Oma pääoma IFRS 30.6.2014

58,0

35,8

0,0

0,0

-28,5

17,9

1 440,0

0,5

1 523,7