Korolliset velat

M€

30.6.2015

30.6.2014

31.12.2014

Korkotukilainat

585,4

608,4

602,5

Vuosimaksu- ja asuntolainat

260,2

308,0

302,4

Markkinalainat

927,3

838,1

865,8

Muut lainat

14,3

26,9

14,4

Yritystodistukset

99,8

59,4

64,9

Yhteensä

1 887,0

1 840,8

1 850,1

    

Valtion takaamien korkotukilainojen korkokulut olivat katsauskaudella 4,2 (4,7) miljoonaa euroa ja valtion näistä pankeille maksaman korkotuen määrä 0,1 (0,2) miljoonaa euroa.