Johdannaissopimukset

Johdannaissopimusten käyvät arvot

     
   

30.6.2015

 

30.6.2014

31.12.2014

M€

Positiivinen

Negatiivinen

Netto

Netto

Netto

Korkojohdannaiset

     
 

Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus

2,8

-38,9

-36,1

-37,2

-45,4

 

Korko-optiot, rahavirran suojaus

0,0

0,0

0,0

-0,2

-0,1

 

Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa

0,0

-7,0

-7,0

-5,4

-8,3

Sähköjohdannaiset

0,6

-1,7

-1,1

-1,0

-0,9

Yhteensä

3,4

-47,5

-44,1

-43,9

-54,8

       
       

Johdannaissopimusten nimellisarvot

     

M€

30.6.2015

30.6.2014

31.12.2014

  

Korkojohdannaiset

     
 

Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus

502,1

441,7

404,3

  
 

Korko-optiot, rahavirran suojaus

0,0

14,2

14,2

  
 

Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa

38,3

39,2

38,8

  

Yhteensä

540,4

495,1

457,3

  

Sähköjohdannaiset, MWh

278 734

235 546

230 087

  
       

Markkinaehtoisten lainojen korkoriskiä suojataan VVO-konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti korkojohdannaisilla. Tavoiteltu suojausaste on 50–80 %. Katsauskauden lopulla suojausaste oli 76 (80) prosenttia ja korkojohdannaisten keskimaturiteetti 7,7 (6,4) vuotta.