Keskeiset tunnusluvut

VVO-konserni

1-3/2015

1-3/2014

2014

Liikevaihto, M€

90,9

88,1

356,5

Nettovuokratuotto, M€

55,4

51,9

210,0

% liikevaihdosta

61,0

58,9

58,9

Tulos ennen veroja, M€

60,4

35,7

146,5

Osakekohtainen tulos, €

6,50

3,88

14,95

Osakekohtainen oma pääoma, €

216,64

203,72

213,30

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

12,1

7,6

7,2

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

8,5

5,8

5,9

Omavaraisuusaste, %

39,9

39,3

40,0

Taloudellinen vuokrausaste, %

97,4

98,4

98,1

Bruttoinvestoinnit, M€

53,3

32,3

200,5

Sijoituskiinteistöt, M€

3 782,1

3 539,4

3 708,8

Korollinen vieraspääoma, M€

1 856,1

1 826,2

1 850,1

Henkilöstö kauden lopussa

347

323

343

    

Liikevaihto Q1/2015

M€Q1/2015Q1/20142014
Liikevaihto90,988,1356,5

Tuloskehitys Q1/2015

M€Q1/2015Q1/20142014
Tuloskehitys60,435,7146,5

Nettovuokratuotto Q1/2015

M€Q1/2015Q1/20142014
Nettovuokratuotto55,451,9210,0

Taloudellinen vuokrausaste Q1/2015

%Q1/2015Q1/20142014
Taloudellinen vuokrausaste97,498,498,1

Omavaraisuusaste Q1/2015

%Q1/2015Q1/20142014
Omavaraisuusaste39,939,340,0

Arvonkehitys Q1/2015

M€Q1/2015Q1/20142014
Käypä arvo3 782,13 539,43 708,8

Osakekohtaiset tunnusluvut Q1/2015

Kirjanpitoarvoin €/osakeQ1/2015Q1/20142014
VVO Vapaa tulos (jakokelpoinen tulos)4,852,858,23
VVO Arava tulos1,651,036,72

Bruttoinvestoinnit Q1/2015

M€Q1/2015Q1/20142014
Bruttoinvestoinnit53,332,3200,5

Bruttoinvestoinnit ja realisoinnit Q1/2015

M€20102011201220132014Q1/2015
Bruttoinvestoinnit0119,7121,574,8223,2200,553,3
Myydyt sijoituskiinteistöt-116,5-15,4-12-16-28,8-2,3

*Konserni raportoi v. 2014 alkaen IFRS-lukuja.

Vuokra-asuntokanta 31.3.2015

Vuokra-asuntokanta
Lumo-asunnot 26 808 kpl26 808
VVO-asunnot 13 952 kpl13 952