Investoinnit jatkuivat vahvoina:
rakenteilla 1 324 vuokra-asuntoa

VVO-konsernin liikevaihto- ja tuloskehitys jatkuivat erittäin hyvänä katsauskaudella. Sijoituskiinteistöjemme käypä arvo oli katsauskauden lopussa 3,8 miljardia euroa. Nousimme vuoden 2014 lopussa Suomen suurimmaksi kiinteistösijoittajaksi KTI Kiinteistötieto Oy:n markkina-analyysissa*.

Konserni investoi katsauskaudella 53,3 miljoonaa euroa uudisrakentamiseen, vanhan asuntokannan ostoihin ja peruskorjaukseen. Jatkamme investointeja ja kasvatamme asuntotarjonnan määrää Suomen kasvukeskuksissa. Tällä hetkellä vuokra-asuntojemme määrä on 40 760. Rakenteilla oli katsauskauden lopussa yhteensä
1 324 vapaarahoitteista Lumo-asuntoa.

Olemme siirtyneet käyttämään tänä vuonna kansainvälistä tilinpäätösstandardia (IFRS), jotta rahoituskanavia voidaan hyödyntää aiempaa monipuolisemmin ja vertailtavuus toimialalla helpottuisi.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla on edelleen vuokra-asuntojen kasvava tarve. Lisääntynyt vapaarahoitteinen uudistuotanto on helpottanut tilannetta vain hetkellisesti asuinalueittain.

Pyrimme vaikuttamaan vuokra-asuntotarjonnan kasvuun ja helpottamaan vuokra-asunnon etsijän asemaa. Kaavoituksen ja sääntelyn keventäminen sekä tonttimaan riittävä tarjonta vaikuttaisivat rakentamisen hintaan ja vauhdittaisivat vuokra-asuntotarjonnan kasvua.

Vuokra-asuntojen kysyntä on jatkunut vilkkaana. Viime vuonna markkinoille tuomamme uusi brändi, Lumo, on otettu hyvin vastaan ja asumisen palvelut, kuten ympäristöä säästävä yhteiskäyttöauto, kiinnostavat asiakkaitamme.

Kiitos kuluneesta katsauskaudesta!

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

 

*KTI Kiinteistötieto Oy:n The Finnish Property Market 2015