Yhteenveto IFRS-standardien vaikutuksista tulokseen ja omaan pääomaan

 

Yhteenveto IFRS-standardien vaikutuksista tulokseen

M€

 

1-3/2014

1-12/2014

FAS tulos

 

18,4

71,0

IAS 40 Muutos sijoituskiinteistöjen arvostamisessa

 

13,2

57,8

IAS 12 Laskennalliset verosaamiset ja -velat

 

-1,2

-12,6

IAS 39 Muutos rahoitusinstrumentit

 

-5,6

-20,1

IAS 19 Työsuhde-etuudet

 

-0,1

-0,3

Muut oikaisut

 

0,0

-0,2

Yhteensä

 

6,3

24,7

    

IFRS laaja tulos

 

24,7

95,7

    

 Yhteenveto IFRS-standardien vaikutuksista omaan pääomaan

M€

1.1.2014

31.3.2014

31.12.2014

FAS Oma pääoma ja vähemmistöosuus

509,2

511,4

563,2

IAS 40 Muutos sijoituskiinteistöjen arvostamisessa

1 274,9

1 288,7

1 328,7

IAS 12 Laskennalliset verosaamiset ja -velat

-249,2

-250,5

-255,6

IAS 39 Muutos rahoitusinstrumentit

-26,9

-32,5

-47,0

IFRS 11 Yhteisjärjestelyt

-6,1

-6,2

-6,2

IAS 19 Työsuhde-etuudet

-1,5

-1,5

-1,7

Muut oikaisut

-0,2

-0,7

-2,0

Yhteensä

990,9

997,2

1 016,2

    

IFRS Oma pääoma

1 500,1

1 508,5

1 579,5

    

 Luvut ovat tilintarkastamattomia.