Vaikutukset keskeisiin tunnuslukuihin

VVO-konserni

FAS 1-12/2014

IFRS 1-12/2014

Liikevaihto, M€

367,9

356,5

Liikevoitto, M€

136,7

192,9

Tulos ennen veroja, M€

90,3

146,5

Osakekohtainen tulos, €

9,6

14,95

Osakekohtainen omapääoma, kirjanpitoarvo €

74,65

213,30

Osakekohtainen omapääoma, käypä arvo €

223,01

213,30

Maksuvalmius (current ratio)

0,9

0,9

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

13,3

7,2

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

5,9

5,9

Omavaraisuusaste, kirjanpitoarvo %

21,8

40,0

Omavaraisuusaste, käypä arvo %

42,0

40,0

Rahavarat, M€

122,0

114,4

Korollinen vieraspääoma, M€

1 851,9

1850,1

   

  • Liikevaihto: IFRS-oikaisut vähensivät liikevaihtoa 11,3 miljoonaa euroa. Tämä johtui lähinnä siitä, että vaihto-omaisuuden myyntiä ei enää sisällytetä liikevaihtoon
  • Liikevoitto: oikaisut kasvattivat liikevoittoa 56,2 miljoonaa euroa, mikä johtui sijoituskiinteistöjen uudelleenluokitteluista ja niiden arvostamisesta käypään arvoon
  • Tulos ennen veroja kasvoi IFRS-oikaisujen jälkeen 56,1 miljoonaa euroa
  • Osakekohtainen oma pääoma kirjanpitoarvoin kasvoi 138,65 euroa johtuen pääosin sijoituskiinteistöjen kirjaamisesta käypään arvoon
  • Vertailukelpoinen Osakekohtainen oma pääoma käyvin arvoin laski noin 10 euroa johtuen lähinnä rahoitusinstrumenttien arvostamisesta käypään arvoon sekä tarkennuksista sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrittelyssä
  • IFRS-oikaisut heikensivät oman pääoman tuottoa 6,1 % omien pääomien vahvistuessa tulosta voimakkaammin arvostettaessa sijoituskiinteistöt käypään arvoon
  • Rahavarat pienenivät 7,6 miljoonaa euroa, koska yli kolmen kuukauden talletuksia ei luokitella likvideihin rahavaroihin