Sijoituskiinteistöt (poistot)

FAS-tuloslaskelmaan tilikaudella 2014 kirjatut poistot, jotka kohdistuivat sijoituskiinteistöiksi luokiteltuihin eriin, on peruttu. Oikaisun vaikutus oli +50,6 miljoonaa euroa.