Osakkuusyritysosakkeet

FAS-taseen erä Osakkuusyritysosakkeet sisälsi sijoituksia asunto-osakeyhtiöihin ja keskinäisiin kiinteistöyhtiöihin, jotka yhdisteltiin konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. 1.1.2014 lähtien VVO-konsernin sijoitukset asunto-osakeyhtiöihin ja keskinäisiin kiinteistöyhtiöihin, joissa konsernin omistusosuus on 20–50 prosenttia, käsitellään kirjanpidossa yhteisinä toimintoina ja yhdistellään suhteellisella yhdistelytavalla omistusosuuden mukaisesti konsernin tilinpäätöksen vastaaviin eriin. Oikaisu Sijoitukset-erästä Sijoituskiinteistöt-erään avaavassa IFRS-taseessa ja 31.12.2014 oli -7,7 miljoonaa euroa miljoonaa euroa. Oikaisun vaikutus vuoden 2014 FAS tuloslaskelmariviin Osuus osakkuusyritysten voitosta ja tappiosta ei ollut merkittävä.