Muuta

IFRS-siirtymä ei vaikuta konsernin segmenttijakoon. Siten VVO-konsernin taloudellinen kokonaisuus raportoidaan jatkossakin jaettuna kahteen segmenttiin, VVO Vapaa ja VVO Arava. Segmenttijaon perusteena on aravalainsäädännön mukainen voitonjakorajoite.