Muut sijoitukset

VVO-konsernin sijoitukset yhtiöihin, joissa konsernin omistusosuus on alle 20 prosenttia, sisältyivät aiemmin tase-erään Sijoitukset. Ne on luokiteltu uudelleen myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi (IFRS-taseen erä Myytävissä olevat rahoitusvarat pitkäaikaisissa varoissa). Tase-erien välinen siirto oli 0,6 miljoonaa euroa 1.1.2014 ja 31.12.2014. Nämä sijoitukset on arvostettu perustuen niiden kirjanpitoarvoon 31.12.2013 suomalaisen tilinpäätössääntelyn mukaisesti.