Muut pitkäaikaiset velat (muu pitkäaikainen työsuhde-etuus)

VVO-konsernin koko henkilöstöllä on palkkiojärjestely, jossa henkilöstöllä on oikeus etuuksiin tiettyjen palveluvuosien täyttyessä. Tästä järjestelystä on kirjattu avaavaan IFRS-taseeseen noin 1,5 miljoonan euron velka IAS 19:n Työsuhde-etuudet mukaisesti.

Aiemmin etuudesta aiheutuva kulu kirjattiin, kun etuuden saaja käytti sen.