Muut oikaisut

IFRS-siirtymä ei aiheuttanut merkittäviä eroja rahavirtalaskelmaan. Siirtymän jälkeen yli kolme kuukautta pitkät talletukset käsitellään investointien rahavirrassa rahavarojen sijaan.