Kertyneet voittovarat ja oma pääoma

Kertyneisiin voittovaroihin kirjatut IFRS-oikaisut muodostuvat seuraavista eristä:

M€

Osake-pääoma

Ylikurssi- rahasto

Vara- rahasto

Arvon- korotus- rahasto

Käyvän arvon rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Kertyneet voittovarat

Määräys- vallaton osuus

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma FAS 1.1.2014

58,0

35,8

0,0

1,7

 

17,9

384,6

11,2

509,2

Muutokset

         

Rakenne- ja yhdistely- tapamuutokset ja muut erät

      

6,2

-10,8

-4,6

Sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostus

      

1 061,1

 

1 061,1

Sijoituskiinteistöjen laskennalliset verot

      

-41,2

 

-41,2

Rahavirran suojaukset

    

-20,8

 

-1,3

 

-22,1

Myytävissä olevat rahavarat

    

0,9

 

0,7

 

1,6

Sähkönsuojaus

      

-0,9

 

-0,9

Työsuhde-etuudet

      

-1,2

 

-1,2

Muut erät

   

-1,7

    

-1,7

Oma pääoma IFRS 1.1.2014

58,0

35,8

0,0

0,0

-19,9

17,9

1 407,9

0,4

1 500,1

          

M€

Osake-pääoma

Ylikurssi- rahasto

Vara- rahasto

Arvon- korotus- rahasto

Käyvän arvon rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Kertyneet voittovarat

Määräys- vallaton osuus

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma FAS 31.3.2014

58,0

35,8

0,0

1,7

0,0

17,9

386,7

11,3

511,4

Muutokset

         

Rakenne- ja yhdistely- tapamuutokset ja muut erät

      

7,6

-10,9

-3,3

Sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostus

      

1 072,5

 

1 072,5

Sijoituskiinteistöjen laskennalliset verot

      

-43,1

 

-43,1

Rahavirran suojaukset

    

-24,5

 

-1,5

 

-26,0

Myytävissä olevat rahavarat

    

0,6

 

0,6

 

1,2

Sähkönsuojaus

      

-1,2

 

-1,2

Työsuhde-etuudet

      

-1,2

 

-1,2

Muut erät

   

-1,7

    

-1,7

Oma pääoma IFRS 31.3.2014

58,0

35,8

0,0

0,0

-23,9

17,9

1 420,3

0,5

1 508,5